Notice: Undefined index: menu in /home3/ptpi/public_html/core-om/index.php on line 12

Notice: Undefined index: instytut in /home3/ptpi/public_html/core-om/index.php on line 14
Polska Wersja CORE-OM

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej

Akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej (PTPI), Polską Federację Psychoterapii (PFP) oraz European Association for Integrative Psychotherapy.
Organizational member of European Association for Psychotherapy (EAP)

MISJA:

  1. Misją Instytutu jako placówki szkoleniowej jest promowanie rozwiniętego tu unikalnego modelu psychoterapii Integratywnej Systemowej, kształcenie psychoterapeutów w tym modelu, oraz budowanie tożsamości zawodowej psychoterapeutów niezależnie od ich orientacji psychoterapeutycznej. Integralną częścią misji jest prowadzenie badań naukowych.
  2. Misją Instytutu jako placówki klinicznej jest służenie psychoterapią, konsultacją i diagnostyką pacjentom cierpiącym na zaburzenia lub problemy psychiczne. A także we współpracy z lekarzami, psychoterapia pacjentów cierpiących na choroby somatyczne.
  3. Misją społeczną Instytutu jest edukowanie i udostępnianie wiedzy o psychoterapii, zdrowiu psychicznym oraz o psychoterapii jako niezależnej profesji i dyscyplinie naukowej osobom zainteresowanym, władzom i mediom.

MODEL PSYCHOTERAPII:
Praca najskuteczniejszych psychoterapeutów różnych podejść, filozofia i dokonania Berta Hellingera oraz inne ważne inspiracje na przestrzeni ponad 20 lat doświadczeń klinicznych stały się podstawą nowego jednolitego podejścia psychoterapeutycznego. W tym podejściu Psychoterapia służy nie tylko zdrowiu psychicznemu i fizycznemu– lecz także temu, by człowiek był zdolny kochać, tworzyć szczęśliwe związki, pracować, bawić się, odnaleźć sens życia i spełnienie, w końcu stanąć wobec spraw ostatecznych.

UDOKUMENTOWANA SKUTECZNOŚĆ:
Wiele osób kształcących się w zawodzie psychoterapeuty czy pacjentów ceni sobie skuteczność metod stosowanych w Instytucie i wysoki poziom kadry. Ta skuteczność znajduje potwierdzenie w badaniach naukowych prowadzonych przy współpracy z wybitnymi n aukowcami z uczelni europejskich.

DOTYCHCZAS:
Od 1992 roku koło 7800 profesjonalistów z obszaru ochrony zdrowia skorzystało z różnych form nauczania w Instytucie. Głównie: psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, psychologów klinicznych, pedagogów, terapeutów uzależnień, asystentów socjalnych, a także studentów i absolwentów humanistycznych kierunków uniwersyteckich. Z tego ponad 300 osób podjęło całościowe kształcenie w zawodzie psychoterapeuty.

MODEL KSZTAŁCENIA:
W ciągu 20 lat istnienia Instytutu wypracowano sprawdzony w praktyce model kształcenia w zawodzie psychoterapeuty. Badania nad skutecznością nauczania w Instytucie wskazują, że na IV roku 82%, a po V roku nauki psychoterapii w Instytucie 100% studentów prowadzi prywatną praktykę, podczas gdy w momencie rozpoczęcia Studium, jedynie około 7%.

OFERTA dla profesjonalistów obejmuje:
całościowe przygotowanie do zawodu psychoterapeuty, warsztaty psychoterapii poszczególnych zaburzeń, nauczanie metod i technik terapeutycznych, przygotowanie do pracy ze specyficznymi populacjami (osobami homo i biseksualnymi), terapię zaburzeń wieku dziecięcego, superwizję, diagnozę kliniczną oraz self-experience i psychoterapię własną.

OFERTA dla pacjentów i osób zainteresowanych psychoterapią obejmuje:
psychoterapię indywidualną, grupową, małżeńską i rodzinną, warsztaty rozwojowe, edukację dotyczącą psychoterapii. Dostępna jest także psychoterapia szkoleniowa dla psychoterapeutów.

BADANIA NAUKOWE:
W Instytucie prowadzone są badania naukowe między innymi nad: efektywnością modelu Psychoterapii Integratywnej MetaSystemowej, skutecznością kształcenia psychoterapeutów i metodami pomiaru efektów psychoterapii. Współpracujemy z naukowcami z różnych kontynentów tworzącymi naszą dyscyplinę naukową.

PSYCHOTERAPIA EUROPEJSKA:
Przynależność do europejskiej i międzynarodowej społeczności psychoterapeutycznej jest ważnym elementem kształcenia psychoterapeutów w Instytucie. Instytut jest członkiem organizacyjnym European Association for Psychotherapy, biorąc bezpośredni udział w pracach organów decyzyjnych tej organizacji.

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej >>

wykop.plPoleć stronę
Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN
ul. Koło Strzelnicy 12, 30-219 Kraków,
tel. +48 797-414-938, +48 12 420-06-03,
e-mail: biuro@pipi.org.pl
www.pipi.org.pl
Web design: Anna Antoniewicz